MapLab
Dane kontaktowe

Szybkie Miasto sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa


NIP 524-27-13-769

REGON: 142483557

Kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00zł

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


e-mail: office@maplab.pl